Dagen begynte 04.00 med NV-2 m/s og overskyet. Nettene var ferdig oppsatt kl. 04.20, og på førsterunden kl. 05 ble det hele 30 løvsanger. På neste runde kl. 06 fortsatte det med 29 ytterligere. Dessverre økte vinden raskt til N 10-11m/s, og solen kom frem rundt 09.00. Antall fugl fanget gikk dermed betydelig ned, men hyggelig likevel med 121 totalt i dag fram til nettene ble sperret kl. 16. Av disse var hele 112 løvsanger. Dermed er 700 løvsanger merket hittil. Det er en oppgang fra foregående år, men likevel godt under halvparten av antallet fanget våren 1974. For øvrig var våren 1974 identisk med årets vår (mars-mai) når det gjelder temperatur og vindforhold. Likevel er løvsangertrekket nå mer enn en uke tidligere enn i 1974. Kanskje den milde vinteren spiller inn?

Ny merkeart for våren ble en vakker låvesvale. En rolig ettermiddag ble brukt til en rundtur på øya. Mange gullbasser, vakre vårblomster og en spurvehauk hadde slått og spiste på en måltrost i ruinene på toppen. Det var muligens slutten på den ene måltrosten som lenge har holdt seg på øya? Håper på mindre vind, og flere varmekjære sylvia og gulsangere i morgen.

Vennlig hilsen HE