60 aluminiumsringer ble klemt i dag. Disse ble distribuert på 43 løvsangere, 3 munk, 2 hagesangere, 2 tornsangere, 2 møllere, 2 s/h-snappere 2 juvenile grønnfink, 1 gransanger, 1 gjerdesmett, 1 gråsisik og 1 nattergal. Undertegnede fikk dermed fjærkontakt med øyas ypperste sangfugl før hjemreise “i morgen”. HEK dro i land for å fikse deler til dieselfyrærn og TNI kom ut. Både undertegnede og TNI var stuptrøtte så det ble en skammelig tidlig kveld. Straks etter barnetv-tid dro begge tømmer og dagbok ble derfor litt forsinket.. Litt strandsnipe og rødstilk har kommet og skaper sommerstemning på Store Færder med sine velkjente lyder, men ellers har ikke mye skjedd siden “i går”. Ellers har nå dagen kommet. Jeg skal “hjem” til fastlandet. Så jeg vil takke for oppholdet her ute den siste måneden. Det har vært fantastisk flott her ute og kommer til å savne øya når jeg nå må dra tilbake til gamle Østfold.. Takk for meg!

MVH Petter Jørgensen