Vestvind og blå himmel ga 31 fugl i netta i dag. Dette var fordelt på 15 munk, 6 løvsanger, 2 hagesangere, 2 tornsangere, 2 møllere, 1 grønnfink, 1 gjerdesmett, 1 rødstjert, samt 1 svarthvitfluesnapper. HEK kom ut i dag. Og blir muligens til fredag. Håper på løvsangerrush i morgen. God kveld i stugå

MVH Petter J og HEK