Dagen begynte med en kuling og blå himmel som ikke ga særlig håp om fugl i netta. Likevel fikk det runde tall av 50 fugl ring. Av disse; 37 løvsangere, 1 gransanger, 3 munk, 1 møller, 4 rødstjert, 1 svarttrost, 1 måltrost, 1 grønnfink og 1 brunsisik. Totalt er da 1385 fugl blitt ringmerket hittils i 2020 på SFOS. I felt ellers kan det meldes om et par tårnfalk som trives godt her. En hann og en hunn. Vandrefalken blir også sett spisende på noe som kunne ligne en spove. Skjærene har ikke vært sett i dag når jeg tenker meg om. Kanskje jeg bare har blitt vane med dem. Håper de dukker opp i morgen! Takk for i dag.

MVH Petter J