56 fugl ble det i dag før netta ble stengt rundt klokka 15-16. 29 løvsangere, 10 rødstrupe, 5 gransangere, 4 rødstjert, 1 gjerdesmett, 1 munk, 1 møller, 1 linerle, en gråsisik og en stillits ble en aluminiumsring rikere. En liten enkeltbekkasin fikk i tillegg stål av Thomas N. Totalen er nå oppe i 936 fugl. En myrhauk, en lerkefalk og 7 småspover som fløy nordover idag, kan jo også nevnes. Litt sjøfugl sees også på kvelden i sønna-brisen.

Petter J