Undertegnede kom til seg selv klokken 6 på morgenen. Ingen syv-sover nei. Men nettene var derimot ikke oppe før 7 idag. Årets første syngende løvsanger ble hørt i de tidlige timer. Storfint besøk ble også varslet idag og rundt klokken 10 kom Terje Axelsen til Store Færder. Han hadde med seg blant annet grandiosa og cola, noe som absolutt ikke bidro til å dempe gleden ved å motta besøk idag. Nettene ble sperret før besøket grunnet lite (ingen) fugl der og på grunn av besøket, men ble åpnet rundt 12 igjen etter streng beskjed fra tidligere politibetjent Axelsen at jeg må kjøre på mye hardere. “Du er altfor lat”, som han sa. Dette ga utslag i to løvsangere og en måltrost en time seinere. Deretter var det stille som i graven. Seinere på kvelden, fra rundt 17-tiden virker det derimot som om det har kommet litt mer fugl. Innen klokken 20 nå har 1 tornirisk, 1 måltrost, 1 svarttrost, 1 steinskvett, 7 rødstrupe, 4 gransangere og tilsammen 7 løvsangere, samt en gjerdesmett som “frivillig” fløy rett inn i labben etter ordre fra Axelsen på formiddagen, fått ringer. Totalen er nå 560. Tre musvåk har dessuten blitt sett trekkende over SF idag, pluss en tårnfalk og en vandrefalk. Det begynner også så smått å trekke litt trepiplerke. Morgendagen kan bli spennende. Kanskje det skulle spilles litt trepiplerkelyd i natt?

Petter & Anita