Lite fugl på øya idag. 13 fugl har blitt ringmerket. Deriblant en rugde, 6 rødstrupe, 3 gransangere, en brun gråsisik og to tornirisk. Ringmerkingstotalen er nå 517. Det er strålende sol og vindstille. Ikke optimalt for ringmerking. Men. Perfekt vær til å sove eller grille i. Vi har det uansett brillefint her ute. Vi vil ikke hjem igjen.

Petter & Anita