Idag kom fuglene til Store Færder. Øya har vært dekket av trost av alle slag, samt gransangere og rødstrupe. 83 fugler har fått ring. 58 rødstruper, 15 gransangere, 5 måltrost, 3 tornirisk, 2 rødvinge, 1 gråtrost, 1 svarttrost, 1 ringtrost. Totalen er nå 504. Nettene ble sperret i panikk rundt 10-tiden da undertegnede ikke klarte å plukke ut fugl fortere enn de havnet i nettene. Hadde også nett åpent natten i forveien og en hornugle kunne høres syngende fra ospeskogen da jeg slo av høytaleren i nettgata i 3-tiden. Den unngikk derimot netta. 5 grågås-pulli med mams og paps ble også sett på vestsiden av øya idag. Våren er igang for fullt.

Petter