Kom ut i otta og satte opp runden. Bra med fugl fram til sola og vinden tok tak. En ringtrost mest overraskende i garna. Flere årsførste i løpet av dagen, bl.a hornugle, dvergfalk, skogsnipe, steinskvett, munk og gransanger.

Dagens merking; 16 jernspurv, 32 rødstrupe, 1 ringtrost, 2 svarttrost, 2 måltrost, 1 gransanger, 8 fuglekonge, 4 jernspurv, 1 grønnfink, 1 tornirisk, 3 gråsisik og 1 bjørkefink. Totalt 72 merka er ikke verst..

Thomas