Iskald nordavind og bråstopp. Faktisk helt opp i stiv kuling på ettermiddagen! Netta klappa kl. 13. 7 kaier dro nord og 5 ravn hadde høylytte meningsutvekslinger store deler av dagen. I og med at skjærene holder stand ble det 4 arter kråkefugl på øya i dag. Sjelden vare.

Dagens merking; 1 gjerdesmett, 4 rødstrupe, 2 svarttrost, 1 rødvinge, 1 jernspurv og 3 cabaret. Totalt 12 fugl og 213 hittil i år.

Thomas