Vinden fra SV starta på 11 m/s men løya langsomt til 8 m/s i løpet av dagen. Endelig! Litt fugl i farta var det også. Etter å ha satt opp nettene gikk jeg en tur til Speidersletta; der satt det en trelerke som kort tid etter fikk selskap av enda en som kom jodlende inn fra sør. Nice! Årets første jernspurv samme sted.

Allerede tidlig var dagen dermed berga, men mer skulle komme. På ettermiddagen gikk nemlig hele to rødtoppfuglekonger i garna! Den første i Kope, den andre i Blåmeis rundt en time seinere. Begge hanner.

Dette uten at det egentlig var noe rush av verken fuglekonger eller andre arter, men sånn helt på det jevne. Dagens merking: 4 gjerdesmett, 3 fuglekonge, 11 rødstrupe, 3 svarttrost, 1 rødvinge, 1 jernspurv, 1 bokfink, 2 grønnfink og altså 2 rødtoppkonge.

Til sammen 28 fugl og totalt 167 hittil i år.

Thomas