Tilbake for første gang i år, føles bra! Kom ut i går ettermiddag etter en tur innom Hoftøya. Ingen svartstruper der lenger, men artig med ett par vipe og to par sandlo som oppviste teritoriell atferd. To skjære fløy opp fra hytta allerede før jeg kom i land, bra sky de der..

Veksla med Hans Erik i Sandøsund, han har jobba med endringer på labben og montering av ny dieselfyr fredag og lørdag. Ser bra ut, men noen deler mangler fortsatt før fyren kan taes i bruk.

Monterte Triple og Plassen i dag og dermed er 111 nettmeter oppe og går. Med det som nå står oppe av runden merka jeg 4 fugl (3 rødstrupe og 1 svarttrost). Kontroll av 2 blåmeis og 2 svarttrost. Sol, vind og lite fugl på øya; ikke de beste forholdene for fangst mao.

Thomas