Satte opp netta 0630. Div lyd ved doble-triple i natt. Tåke i morgentimene og gråvær resten av dagen. Rødstrupe dominerte med 86 rm. Dernest fulgte fuglekonge (23), gjerdesmett (13) svarttrost (6), jernspurv (2), bjørkefink (2), grønnfink (2), bjørkefink (2), bokfink (2), samt enslig blåmeis, rødvingetrost, munk, gransanger, grønnsisik og gråsisik. Totalt 142 rm i dag. 2353 i år.

Tråla rundt mellom rundene. Stadig grønnsisik som dominerer i felt. Tyter av småtroster og fink i bushen. Bergirisker ramla inn i dag med drøyt 50 ind fordelt på flere flokker. Sein låvesvale og dvergfalk notert. Høydaren ble en svartrødstjert hann på tanga i nordenden av Hoftøya.

Fredrik og Italienerene.