Gradestokken viste ingenting, det vil si 0 grader. Vinden var 2-3 ms fra nord og det var lettskyet 0630. Seks fugl i Kopa før det ble lyst var vel en pekepinn på at det kunne bli en god dag. Vi fikk i oss en kopp kaffe og begynte førsterunden. Masse fuglekonge og gjerdesmett. Jevnt og trutt med fugl hele dagen. Sisterunden 1530 ga 10 fugler. Utrolig lite fugl å se i lufta selv om vi ringmerket 182 fugler. En “kjempeflokk” med gråtrost, hele 4 individer, var vel høstens største til nå. Ellers litt småtrost og fink i lufta. Værmeldingen for tirsdag og onsdag ble verre ut over dagen så vi bestemte oss for å dra inn på ettermiddagen. En av høydepunktene var gjenfangst av den slovenske hunn munken fratre dager siden. Da vi dro inn satt det en voksen nydelig havørn på nordodden og sa farvel til oss.

Ringmerking: fuglekonge 78, gjerdesmett 42, rødstrupe 25, svarttrost 11, gransanger 7, grønnfink 6, bjørkefink 3, måltrost 3, rødvingetrost 2, munk 2, gulspurv 1, sivspurv og bokfink 1. Totalt 182 fugler som er høstens nest beste dag. Vi er da oppe i 1.910 ringmerket hittil i høst. Årssummen nærmer seg 4.350. Terje A