A good movement of birds on and over the island meant the best day’s ringing for awhile. By lunchtime the birds had reduced in number as the sun came out.

Ringmerking: Rødstrupe 52, Munk 2, Bokfink 1, Fuglekonge 98, Gransanger 43, Løvsanger 2, Gjerdesmett 25, Svarttrost 11, Sivspurv 3, Bjørkefink 2, Grønnsisik 5, Måltrost 11, Heipiplerke 1, Brunnsisik 5. Totalt 261.