Delvis skyet, 12deg, 3 m/s O, svak wind.

After a busy start ringing things quietened down again by lunchtime. best bird of the day a retrapped Svarthuitfluesnapper, caught in the evening, first ringed earlier this month. Less rødstrupe on the island but more fuglekonge.

Ringmerking: Rødstrupe 8, Munk 3, Grønnfink 1, Måltrost 4, Fuglekonge 27, Gransanger 1, Gjerdesmett 3, Sivspurv 1, Bokfink 2, Bjørkefink 2, Svarttrost 6, Rødstjert 1. Brunnsisik 3. Totalt 62