Om morgenen pent vær, NNV 5 m/s og 10 grader. Vinden spaknende ut over dagen og med SV-bris om kvelden.

Heller ikke denne dagen med spesielt gode tall, men det ble i det minste fanget både en tårnfalk og en kjernebiter. Ingen av artene er gode for såre fingre, men er likevel en oppmuntring i ellers rolige dager. Høstens første blåmeiser og trekryper dukket også opp i dag.

Ringmerking: Tårnfalk 1, gjerdesmett 9, jernspurv 3, rødstrupe 12, måltrost 1, møller 1, munk 2, gransanger 3, løvsanger 1, fuglekonge 3, blåmeis 2, trekryper 1, grønnfink 3 og kjernebiter 1, totalt 43 fugl.

Tore