Pent vær og 11 m/s fra vest om morgenen. Vinden litt spaknende ut over dagen.
Fremdeles svært lite fugl på øya. Lave merketall, men likevel overraskende at jernspurv toppet dagens ringmerkingsstatistikk.

Det ble brukt 16 nett i tidsrommet 0600-1400.
Ringmerking: Gjerdesmett 6, fuglekonge 1, løvsanger 1, gransanger 1, munk 2, rødstrupe 10, jernspurv 13, bokfink 1 og brunsisik 1. Totalt 36 merket.
Totalen for høsten er nå 598.

Tore