Kraftig vind om natten (SV19) med litt regn. Om morgenen pent vær og sterk vind fra vest (15 m/s). Vinden varierte i området V14-V16 hele dagen og nettene ble derfor ikke slått opp.

Med de rådende vindforholdene ble det brukt mye tid på å observere ut over fjorden. Det var forbausende lite sjøfugl å se på sjøen om formiddagen, men ut over ettermiddagen økte mengden sjøfugl stadig. Det var særlig krykkje og havsule som dominerte. Dessverre var det bare havsulene som holdt seg på vestsiden av Oslofjorden, mens de mer interessante artene som krykkje, havhest og alkefugl fulgte i hovedsak bare østsiden av fjorden.

Håper på litt bedre forhold i morgen, men værmeldingen tyder på mer kraftig vind fra vest.

Tore