Klarvær og V9 om morgenen. På grunn av mannskapskifte ble nettene slått sammen allerede kl 09.

Ringmerking: Gjerdesmett 1, fuglekonge 4, munk 1, rødstrupe 4, rødstjert 1. Totalt 11 fugl.

Tore