Regnet gav seg i 13-tida men nordøsten vedvarte på tredje dagen. Veldig tamt på alle fronter. Satte opp 10 nett som lå nogenlunde i le og som på søndag gikk bare en fugl uten ring fra før i fella; denne gangen en møller.

Thomas