Totalt sett en god dag med ok merking, litt trekk og noen godbiter. Av det mer spesielle nevnes hele 5 fjelljo (hvorav 4 ad.), 1 myrhauk, 6 rødnebbterne og 7 sandløper.

Hentet Stig og Tommy kl. 14 så nå er vi 5 på øya. Tommy kokkelerte og serverte en suveren middag til oss alle!

Dagens merking; Fuglekonge 1, løvsanger 1, munk 11, hagesanger 2, møller 2, rødstrupe 19, rødstjert 2, svarttrost 1, trepiplerke 1 og grønnfink 2. Totalt 42 fugl.

Thomas