Kom ut i går ettermiddag sammen med Haakon S. Vi rakk knapt å fortøye båten før en kraftig haggelbyge gjorde oss søkkvåte. Nevner 2 steinvender fra loggen torsdag.

Litt trekkaktivitet i lufta fredag morgen. Grei spredning av arter, men med linerle i hovedrollen. Av det mer spesielle nevnes en 1K lerkefalk som temmelig raskt ble jaget på sjøen av en lokal vandrefalk!

Dagens ringmerking; gjerdesmett 1, fuglekonge 9, løvsanger 4, munk 8, hagesanger 1, rødstrupe 5, rødstjert 3, svarttrost 1, jernspurv 1, grønnfink 2 og “brun”sisik 1. Tilsammen 36 fugl.

Hentet Anders H. i Sandøsund på ettermiddagen.

Thomas