Sterk vestlig vind i natt, minkende utover dagen. Lite trekkaktivitet. Ringmerking: Fuglekonge 1, løvsanger 8, munk 3, hagesanger 3, rødstrupe 6, jernspurv 1, trepiplerke 4, tilsammen 28 fugl. OBS fanget t.o.m. Ulf. Jeg drar hjem nå.