Fremdeles dårlig trekkaktivitet. Ringmerking: Løvsanger 1, munk 4, hagesanger 2, tornsanger 1, rødstrupe 3, rødstjert 1, jernspurv 3, tilsammen 15 fugl. Ingen spesielle observasjoner kan nevnes.