Ventet på uværet. Stengt nettene kl. 11:00. Kuling fra S resten av dagen opp til 15 m/sek. Ringmerking: Nattravn 1, løvsanger 3, munk 6, hagesanger 3, tornsanger 1, møller 2, rødstrupe 7, svarthvit fluesnapper 1, rødstjert 3, jernspurv 2, grønnfink 1, brunsisik 2, tilsammen 32 fugl.