Fremdeles vind fra sørlig og vestlig kant, dog noe spak på morgenen V 4.
Økte utover dagen til SV 11-12. Noe kjøligere denne morgenen ca. 14.5C°
og maks. dagtempr. 22.7C°.Ringmerking: Fuglekonge 2, løvsanger 5,
munk 6, hagesanger 3, møller 1, rødstrupe 12, svarthvit fluesnapper 2,
grønnfink 1, tilsammen 32 fugl.
Av observasjoner nevnes 20 havhest, 1 grålire, 3 storjo, 1 åkerrikse
på speidersletta. Nettene ble stengt kl. 20:00 grunnet dårlig værmelding
for morgendagen.