Fremdeles “sønnavær” og rimelig varmt. Nattemperatur ca. 19C°. Elendig trekk hele veien.
Ringmerking: Løvsanger 4, munk 2, hagesanger 2, tornsanger 1, møller 1, rødstrupe 1,
grønnfink 2, tilsammen 13 fugl.