Ny tropenatt på Store Færder, 20,4C°. Sydlige vinder dominerte dagen.
Ringmerking: Løvsanger 13, hagesanger 1, møller 1, gråfluesnapper 1,
rødstjert 2, trepiplerke 1, grønnfink 1, tilsammen 20 fugl.
Av observasjoner kan nevnes sivhauk (2k), forøvrig en “rolig” trekkdag.