En blåsig dag med vind fra SV 12, dog er temperaturen fremdeles høy 19C°
nå kl. 22:00. Dårlig med havfugl. Ringmerking: Løvsanger 7, gransanger 1,
munk 3, hagesanger 1, møller 1, rødstrupe 1, svarthvit fluesnapper 2,
trepiplerke 3, grønnfink 1, brunsisik 2, tilsammen 22 fugl.
Kontroll av rugde med ring fra museum London!
Intet klimabrøl fra meg her ute i dag, kun fakta, logikk og sunn fornuft.