Tropenatt på Store Færder, 20,4C°. Værmodellene til datameteorologene
slo feil (nok en gang) i kystnære strøk, intet uvær nærmest null nedbør!
Lite trekk generelt. : Nattravn 1, løvsanger 5, gransanger 1, munk 10,
tornsanger 1, møller 1, rødstrupe 1, gråfluesnapper 2, rødstjert 1,
svarttrost 1, tilsammen 24 fugl.
Ingen spesielle observasjoner å melde.