Lett sydlig vind 1-3, noe disig med meget høy luftfuktighet. Forårsaket vannperler på nettene.
Nesten tropenatt med snitt 18,4 grader. Høyeste dagstemperatur var 27 grader. Lite trekkaktivitet
i luften. Ringmerking: Nattravn 1, tornskate 1, løvsanger 5, munk 18, hagesanger 10, møller 5,
rødstrupe 9, nattergal 1, gråfluesnapper 2, svarthvit fluesnapper 1, rødstjert 2, svarttrost 6,
grønnfink 1, tilsammen 62 fugl. Av observasjoner nevnes 1 storjo ellers lite å se.