Eva og Ulf ankom stasjonen ca. kl. 14:00 i fint sommervær og 25 grader i skyggen. Etter mye

bæring og “teknisk oppgradering” ble nettet satt opp ca. kl. 17:00. Rimelig rolig i bushen så jeg
antar at det ikke hadde vært særlig godt trekk i dag. Ringmerket følgende: løvsanger 1, munk 2,
hagesanger 2, møller 1, rødstrupe 2, gråfluesnapper 1, svarttrost 1, grønnfink 1 – tilsammen 11
fugl. Morgendagen ser mulig “fin ut” iflg. Yr.