Fredrik og Kasper kom ut i kjølig blåvær 13.4. H. Hauer hadde pressa 2 dager allerede.
Lite fugl å melde. Fåtall plussgrader, nø og sol bidrar ikke til nedfall. Halvard inn 14. og
T. Nielsen, John F. Karlsen m/ sønn ut. Dagens rm total endte på 2. 2 ind tornirisk.

Meget dødt i bushen, høydaren ble 1 pilfink kort innom foringa på mårran.

Ad havørn nordover i kveldinga varmet. Årets første storspover likeså.

Det drømmes om iberiagran, kortklo og mellomspett.

Fredrik