Vi skulle ut for å klargjøre for nytt kjøkken og gjøre en del oppmålinger. Vi, det er
Morten Brandt og Terje Axelsen. Vi flyttet også en del materiale for kjøkkenbygging
og 4 flasker gass fra AGA en del høydemeter. En god workout for gamle mennesker.

Vi satt opp 3 nett ved hytta og ringmerket 1 tornirisk, 1 rødstrupe og 1 bokfink.
I tillegg kontroll av en jernspurv ringmerket 6/4.
Vi etterfylte med solsikkefrø og på kort tid kom det en del finkefugl.

På øya var det lite fugl og av de artene som var der var det få individer.
Gransanger (1), fuglekonge (1), rødstrupe (5), jernspurv (1), stillits (1), sivspurv (1),
bokfink (5), svarttrost (5), rødstrupe (5), grønnsisik (2) – troster unntatt svarttrost – 0.

Vi kjørte også en tur mot Hoftøya, men mye gjess gikk på vingene så vi valgte å ikke
gå i land. Selv om sørenden av Hoftøya ikke er vernet som sjøfuglreservat, er hele
øya veldig viktig. Forbudet mot å gå i reservatet starer 15. april.
Det burde være 1. april.