Stiv kuling fra SV! Høy vannstand i båtbukta, men båten ligger trygt fortøyd,
sjekka noen ganger i løpet av dagen. Dagens gjøremål unnagjort; båret opp
50 l parafin og satt opp “plassen” med nye nett.
Ellers tomt for fugl i vinden. Havhest og linlerle varmet, dog.
Dagens ringmerking: Svarttrost 2, Måltrost 2, Rødstrupe 1, Grønnfink 1.
T¤otalt 6. Totalt iår 48
Anders