Dagen startet kl. 07,00 med å slå opp netta rundt hytta. Vind VNV 6,7 m/s og
temperatur 10,5 grader. Det var klarvær og sol hele dagen med noe minkende vind
fra stort sett samme retning. Det var mye fugl å se i lufta og en god del finkefugl
nede på øya. Midt på dagen kom det mye rovfugl seilende i de gunstige forholdene.
Jeg var for mye opptatt med å ringmerke, så det var ikke så mye jeg fikk tid til å se
opp. Av observasjoner kan nevnes: 10 spurvehauk, 8 fjellvåk, 19 musvåk, 1 varsler
og 1 ung jaktfalk som kom trekkende frø øst og fløy rett vest over hytta.
Det har vært slitsomt å være alene disse dagene og jeg var lykkelig da Geir Inge Ruud
ankom stasjonen kl. 17.00. Han blir her til jeg reiser hjem på lørdag. Netta fram til
tripple fuglekonge ble slått opp kl. 17.30 av Geir Inge.


Ringmerkingsresultatet ble bra idag også med kun fire nett ved hytta. Totalt ble det
ringmerket 96 fugler fordelt på 16 arter: svartmeis 1, blåmeis 25, kjøttmeis 3,
gjerdesmett 4, fuglekonge 2, munk 1, rødstrupe 4, svarttrost 1, rødvingetrost 2,
måltrost 2, bokfink 1, bjørkefink 6, grønnfink 9, gråsisik 23, brunsisik 1, grønnsisik 11.
Vi spiller lyd av spurveugle og perleugle nå ikveld og Geir Inge satser på storfangst.
Dagen i morgen ser spennende ut og vi håper på en bombe , for nå har det vært
stille på den fronten noen dager.

Vidar Gunnarsen