Dagen startet kl. 07.30 med å slå opp kopenettet. Det ble bare dette nettet i
formiddag på grunn av tykk tåke og yr i lufta. Det dannet seg fort vanndråper
i nettet, slik at fuglene ble våte. Tykk tåke fra morgene og vind SSØ 7,5 m/s med
temperatur 12,7 grader. Været bedret seg noe midt på dagen, så to nett til bak
hytta ble slått opp.
Det var en del fugl på morgenen men moderat fangst. Det tok seg opp utover
ettermiddagen og det ble et markert trostetrekk mot kvelden. Av observasjoner
kan nevnes: 6 spurvehauk, 2 duetrost, 600 gråtrost, 200 rødvingetrost,
200 måltrost.
Til tross for bruk av kun to nett nede ved hytta, ble det ringmerket 64 fugl fordelt
på 8 arter: Rødstrupe 5, munk 6, grønnfink 8, bjørkefink 11, bokfink 1, trekryper 1,
fuglekonge 8, grønnsisik 24.
Det er meldt svak NV vindretning i morgen, så da kan det bli kjør. Totalen for høsten
er nå kommet opp i 2940 ringmerkete fugler, og totalen for 2018 er 4690.

Vidar Gunnarsen