Dagen startet kl. 07.00 med overskyet vær og kraftig dis. Vind S 12 m/s og temperatur
15,4 grader. Det var langt fra ideelle forhold og lite fugl å se i lufta og på øya. Vi slo
raskt sammen netta nord for tripple fuglekonge på grunn av for mye vind. Av
observasjoner kan nevnes: 2 spurvehauk og 15 låvesvaler. Det begynner å bli sent for
disse nå.
Vidar Grann Hansen ble hentet av Per Espen Fjeld kl. 16.00 etter en ukes opphold på
stasjonen. Det er fantastisk at Per Espen gidder å kjøre oss ut og inn i nesten all slags
vær. Det var røffe tilstander på vannet idag.Ringmerkingsresultatet ble ikke så værst med 30 ringmerkete fugler fordelt på
9 arter: spurvehauk 1, fuglekonge 3,munk 2, rødvingetrost 1, måltrost 4,
bjørkefink 4, dompap 2, grønnfink 6, grønnsisik 7.
Det har vært forbausende få kommentarer til gårsdagens merkelige jernspurv.
Gå inn på kommentaren til P.K.Slagsvold på bildet på artsobs. igår, med henvisning
til en finsk nettside. Der ligger det bilder av et individ som er svært lik vår fugl.
Dette blir spennende. Det er meldt mye vind imorgen, så da blir det vel så som så
med fugl.

Vidar Gunnarsen