Dagen startet kl. 07.00 med vind SV 11, 2 og 13,8 grader. Det var for mye vind og
feil vindretning til at dette skulle bli noen god dag. Lite fugl å se i luften og på øya.
Vinden løyet noe utover dagen. Mot kvelden dreide vinden til NØ 2-3 og tåka kom
sigende. Av observasjoner kan nevnes 1 havhest, 2 spurvehauk, 1 musvåk, 2 lomvi,
1 vandrefalk 1k hunn. På kvelden fikk vi nok en kontroll av hauksangeren som ble
ringmerket 3/10.

Til tross for de vanskelige forholdene ble det ringmerket 43 fugl fordelt på 10 arter:
gjerdesmett 2, fuglekonge 3, gransanger 1, munk 3, rødstrupe 1, måltrost 2,
jernspurv 1,grønnfink 2, brunsisik 3 og grønnsisik 25. Totalen for høsten er nå
kommet opp i 2404, og for året 2018 er totalen 4154. Prognosene for morgendagen
ser spennende ut, med noe svakere vind fra NØ.

Vidar Gunnarsen