Dagen startet kl. 07.30 med tungt skydekke og kraftig vind SV 14,1 m/s.
Temperatur 13,1 grader. Vinden kom i kraftige kast og var oppe i over 18 m/s
på det verste. Vi fikk noe oppklaring utover dagen, men vinden ga seg ikke. Vi
slo opp netta rundt hytta kl.09.45 men det var lite fugl som ikke var ringmerket
allerede. Netta ble slått sammen kl. 17.00.Av observasjoner ble det tynt, da vi
brukte det meste av dagen til registrering av ringmerkete fugler i RingAccess.
Av observasjoner kan nevnes 10 havsule, 2 linerle og øya var nesten tom for
trekkende fugl.

Totalt ble det kun ringmerket 6 fugl fordelt på 2 arter: grønnfink 3, grønnsisik 3.
Totalen for 2018 er kommet opp i 2361, og totalen for 2018 er 4111.
Det er noe bedre værutsikt for morgendagen med mindre vind, men fortsatt
vindretning fra SV.

Vidar Gunnarsen