Dagen startet kl. 08.00 med regn og vind 17 m/s. Tempereratur 11,8 grader.
Værforholdene gjorde at det ikke var aktuelt å slå opp netta fra morgenen. Det
sluttet å regne ca. kl. 08.00 men vinden holdt seg stabil frem til kl. 12.00. Den
spaknet da litt og dreide mer mot SV. Netta rundt hytta ble slått opp kl. 12.00.
Det var lite fugl å se i lufta og på øya. Av observasjoner kan nevnes: 3 dvergfalk,
10 havsule, 2 sangerke og 1 vintererle. Ingen bilder fra dagen virksomhet, så vi
får nøye oss med et bilde som Stig tok igår av en plageånd som stadig fløy i netta.
Netta ble som nevnt først åpnet kl. 12.00 kun rundt hytta, og ble stengt kl. 18.00
p.g.a. regn. Totalt ble det ringmerket 25 fugl fordelt på 5 arter: fuglekonge 2,
munk 1, bokfink 2, grønnfink 4 og grønnsisik 16.
Det er meldt mye vind imorgen også, så vi får vurdere forholdene og se om det
blir mulig med nettfangst imorgen.

Vidar Gunnarsen