Dagen startet kl. 06,45 med vind N 6,9 m/s og temperatur på ca. 7,9 grader. Det var
en god del fugl i luften og bra med fugl på øya. Litt mye vind men bra nettfangst.
Vinden løyet utover dagen, og vi hadde pent vær og nesten vindstille kl. 14.00.
En ny gulbrynsanger ble ringmerket og vi hadde kontroll av en hauksanger som ble
ringmerket tidligere i uken. Høstens første flokk med stjertmeis ankom øya midt på
dagen og skapte problemer med gjennfangst flere ganger helt fram til netta ble
slått sammen kl. 19.00.
Thomas Nielsen, Stig Eide og Tommy Larsen reiste inn fra stasjonen kl. 14,15, og
Vidar Grann Hansen kom ut kl. 14.30.
Av observasjojner kan nevnes: 140 kortnebbgås, 4 svartand, 1 hønsehauk, 1 havørn,
1 fjellvål, 2 musvåk, 1 vintererle, 1 gulbrynsanger 1 hauksanger og en sen rødstjert
hunn.

Bra ringmerkinsresultat idag også, med 141 ringmerkete fugler fordelt på 16 arter:
svartmeis 1, blåmeis 5, stjertmeis 11, trekryper 2, gjerdesmett 14, fuglekonge 10,
munk 1, rødstrupe 33, rødstjert 1, svartrost 3, rødvingetrost 2, måltrost 2, bokfink 1,
grønnfink 33, grønnsisik 21, gulbrynsanger 1. Totalen for høsten er nå kommet opp
i 2330 ringmerkete fugler og totalen for 2018 er 4080.
Det er meldt kuling og regn som skal starte inatt, så netta er slått sammen. Vi håper
å kunne slå opp noen få nett i løpet av ettermiddagen imorgen.

Vidar Gunnarsen