Dagen startet med å slå opp netta kl. 06.45. Overskyet vær med vind V 7,1 m/s
og en temperatur på 9,4 grader. En god del fugl å se og høre i lufta, men moderat
fangst på førsterunden. Det ble en dag med jamt sig hele dagen uten noen helt
stor topp. Av observasjoner kan nevnes: smålom 1, spurvehauk 3, musvåk 1.
1 Gulbrynsanger ble hørt ved et par anledninger, men ble ikke fanget.
Tommy Larsen og Stig Eide ankom stasjonen ca. kl. 10.30.


Det ble et meget bra ringmerkingsresultat idag også, takket være foring ved
kopenettet. Totalt ble det ringmerket 132 fugl fordelt på 16 arter: blåmeis 15,
kjøttmeis 3, trekryper 1, gjerdesmett 12, fuglekonge 4, gransanger 1, rødstrupe 11,
svarttrost 2, måltrost 3, bokfink 1, bjørkefink 3, grønnfink 36, gråsisik 3,
brunsisik 1, stillits 1, grønnsisik 35. Totalen for høsten er nå kommet opp i
2189 ringmerkete fugler, og totalen for 2018 er 3939.
Værprognosene for morgendagen ser lovende ut, og vi krabbet trøtte i seng
kl. 22.00.

Vidar Gunnarsen