Dagen startet med å slå opp netta kl. 06.45. Vind 11,4 m/s og temperatur på
13,3 grader. Det var for mye vind til å slå opp alle netta, så vi nøyde oss med nett
fram til tripple fuglekonge. Vinden kom i kast og vi måtte ta ned tripple og kun kjøre
med de to første fuglekongenetta og netta rundt hytta. Sol på morgenen ,men det
skyet til utover dagen. Litt fugl i lufta men lite nede på øya. Av observasjoner kan
nevnes: musvåk 1, tyvjo 1, låvesvale 4, vintererle 5 og minst 1 gulbrynsanger
(lokkelyder). Ingen stor dag med gode observasjoner. Jeg fikk ikke tatt noen bilder
av fugl idag, så jeg bruker et par bilder fra igår. To fornøyde karer som foreviger
gårdsdagens rødtoppfuglekonge (TAX og HEK).

Ringmerkingsresultatet ble ganske bra også idag, takket være kopenettet og foring.
Totalt ble det ringmerket 77 fugl fordelt på 15 arter: blåmeis 1, kjøttmeis 1,
trekryper 1, gjerdesmett 6, fuglekonge 6, munk 1, rødstrupe 2, rødvingetrost 1,
bokfink 1, bjørkefink 1, dompap 1, grønnfink 14, brunsisik 1, bergirisk 1,
grønnsisik 39. Dompap og bergirisk var nye merkearter for året. Totalt er det nå
ringmerket 2057 fugl i høst, og totalen for 2018 er kommet opp i 3807 fugler.

Netta ble slått sammen for natten kl. 18.00 på grunn av for mye vind. Vi må
tidlig opp i morgen for værprognosene ser betydelig bedre ut enn idag.

Vidar Gunnarsen