Dagen startet med nykokt kaffe kl. 07.00, og alle var klare til innsats etter en
kort natts søvn. Vind SSØ 4,5 m/s og temperatur 8,9 grader. Det var overskyet
og gode fangstforhold. Ikke så mye fugl å se i luften, men bra med fugl på første-
runden. Vi fikk en pangstart med høstens første rødtoppfuglekonge i kopenettet.
Det ble spurvefangst også med gråspurv som er ny merkeart for stasjonen. Vi
hadde rolige vindforhold utover dagen og gode fangstforhold. Terje Axelsen og
Hans Erik Karlsen reiste inn fra stasjonen kl. 14.00, da det var meldt vindøking
senere på ettermiddagen. Vi fikk noe yr i luften og mer vind, men det gjorde
tydeligvis susen. Det ble fanget 3 gulbrynsangere i løpet av 2 timer på
ettermiddagen, så dette overgikk all forventning.

Det ble ny ringmerkingsrekord for året idag også. Med ny ringmerkingsart og
et stort antall gjerdesmett. Vi tror det også må være dagsrekord for stasjonen.
Totalt ble det ringmerket 197 fugl fordelt på 18 arter: trekryper 5, gjerdesmett 64,
fuglekonge 18, løvsanger 1, gransanger 1, munk 4, rødstrupe 15, svarttrost 5,
måltrost 2,gulspurv 1, bokfink 1, bjørkefink 6, grønnfink 30, gråsisik 2,
grønnsisik 37, gråspurv 1, rødtoppfuglekonge 1, gulbrynsanger 3.

Det ble en dag av de sjeldne og litt av et stjernegalleri i dagboka. Vi måtte ikke
ty til gamle mimrebilder idag. Netta ble slått sammen i kveld på grunn av at det
er meldt kraftig vind i løpet av natten. Vi får vurdere forholdene i morgen tidlig.

Vidar Gunnarsen