Dagen startet kl. 07.00 med vind NNV 8,1 m/s og klarvær. Temperatur 7,7 grader.
Det var litt for mye vind fra morgenen men en god del fugl i lufta. Kraftig gåsetrekk
i løpet av natta og formiddagen. Vi fanget nok en hauksanger i dag. Dette er nummer
fem i høst. Av observasjoner kan nevnes: 360 kortnebbgås, 550 grågås, 8 stokkand,
2 smålom, 3 vandrefalk, 1 spurvehauk, 40 blåmeis, 100 gjerdesmett, 7 vintererle,
3 gråspurv. Vi håpet at de skulle gå i netta, for den er ikke ringmerket på stasjonen
tidligere. Det gikk dårlig med spurvefangsten.
Hans Erik Karlsen og Terje Axelsen ankom stasjonen noe forsinket kl. 18.00.
Kjempebra ringmerkingsresultat idag med ny årsrekord. Totalt ble det ringmerket
166 fugl fordelt på 19 arter: Blåmeis 13, kjøttmeis 5, trekryper 2, gjerdesmett 21,
fuglekonge 2, gransanger 1, munk 2, hauksanger 1, rødstrupe 2, svarttrost 2,
rødvingetrost 2, måltrost 8, heipiplerke 2, bjørkefink 5, grønnfink 37, gråsisik 6,
brunsisik 4, stillits 1, grønnsisik 50.
Morgedagen ser værmessig lovende ut, og vi ser fram til dagen med spenning.

Vidar Gunnarsen