Dagen startet tidlig i dag på grunn av regnvær. Nesten hele nettrunden ble slått
sammen før lysets frembrudd. Kun to nett var oppe. Sur SV vind 8-10 m/s og en
temperatur på ca. 10 grader. Regnet kom for fullt kl. 10.00 og all ringmerking
opphørte helt fram til kl. 16.00. Vinden hadde dreid til NØ 8-10 m/s og det var
fortsatt fare for noen regndråper.
Det var lite fugl å se i luften på formiddagen, men bedret seg noe utover dagen.
Av observasjoner kan nevnes: 210 kortnebbgås, 3 grågås, 17 havsule, 1 musvåk,
1 dvergfalk, 1 duetrost, 1 vintererle.

Til tross for vanskelige værforhold ble ringmerkingresultatet ganske bra, og det var
de to artene på bildene som reddet dagen i “kopenettet”. Thomas overrasket også
med 4 måltrost på sisterunden kl. 21.00.
Totalt ble det ringmerket 54 fugl fordelt på 8 arter: Trekryper 2, gjerdesmett 8,
fuglekonge 3, munk 4, rødstrupe 4, måltrost 4, grønnfink 11, grønnsisik 18.
Totalen for høsten er nå 1617 fugl, og totalen for 2018 er 3367.

Vidar Gunnarsen