Dagen startet kl.07.00 med vind NV 5 og temperatur 12 grader. Det var mindre fugl
i luften en forventet, men noe ble det ut av dagen. Av observasjoner kan nevnes:
220 kortnebbgås, 2 havhest, 1 spurvehauk, 5 musvåk, 1 duetrost, 3 vintererle og
3 ubest. korsnebber. Per Espen Fjeld stilte opp med båt og fraktet folk ut og inn til
stasjonen. Vår båt havarerte som kjent i stormen for drøyt en uke siden.
Anders F. Mæland dro inn etter en drøy ukes opphold kl. 14.00, og Thomas Nielsen
og undertegnede kom ut for et lengere opphold kl. 10.30. Vi hadde klarvær og sol
med vind NNØ 6-9 m/s det meste av dagen.

Totalt ble det ringmerket 48 fugl fordelt på 13 arter: trekryper 1, gjerdesmett 8,
fuglekonge 1, gransanger 1,munk 1, rødstrupe 7, rødvingetrost 1, heipiplerke 1,
sivspurv 1, bokfink 2, bjørkefink 2, grønnfink 19, grønnsisik 3. Totalen for høsten
er nå kommet opp i 1563 fugl, og totalen for 2018 er 3313.
Det skal passere et svakt nedbørsområde sent inatt, men vi håper det har passert
til førsterunden. Det er meldt mye nedbør fra kl. 09.00 og frem til kl. 15.00, så da
blir det innearbeid med RingAccess o.l.

Vidar Gunnarsen