Sol og frisk V- SV 14 m/s og 17 nett oppe. Kun 14 individer ringmerket. Et belte av
havhest var godt synlig i den glimrende sikten. Intens havglaning mellom
nettrundene. Min. 600 trekkende sør og like mange estimert inn fjorden. Ellers
150 krykkje, 180 alke 7 lomvi + 20 lomvi, 150 sule

Dagens ringmerking: blåmeis 2, trekryper 2,munk 2, rødstrupe 6, bjørkefink 2.

Minimalt med ærfugl i år! Sportsjegerne bør ligge unna!

AFM